hibiscus Home

 

Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu

Benjamin Franklin

Podobno starzenie się jest w większym stopniu procesem zachodzącym w psychice, a nie jest warunkiem biologicznym

20 lat temu spotkała się grupa młodych duchem ludzi, odczuwających satysfakcję z podejmowania aktywności społecznej i kulturalnej, ludzi którzy szukali sposobu na trzeci etap życia. Swoją radością zarażali innych wkraczających w "złoty wiek" i również myślących o realizacji wielu wcześniejszych marzeń, zamierzeń i poszerzaniu własnych  umiejętności i zainteresowań. I tak uzbierała się duża grupa ludzi.  W chwili obecnej na Uniwersytecie Trzeciego Wieku  przy Wydziale Pedagogicznym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie jest  800 słuchaczy będących w jesieni życia.

Uczestniczenie w wykładach i różnych zajęciach wyzwala w nas nowe sily do działania, inspiruje do podejmowania coraz to nowych wyzwań. Stawiamy sobie zadania,które wcześniej wydawaly się niemożliwe do realizacji.

"Jak dusza chce, ciało da radę"   ta zasada przyświeca prowadzącej tę stronę, jak mówią z nutą sympatycznej ironii,  "młodej inaczej" słuchaczce UTW.

 

Serdecznie witamy na naszej stronie!!!

Adres kontaktowy:
Sekretariat UTW przy Wydziale Pedagogicznym

Akademii im.Jana Długosza

ul. Waszyngtona   4/8
42-217 Częstochowa
tel. 34/ 37 84 208


e-mail:utw@ajd.czest.pl

www.utw.ajd.czest.pl


Dyżury Samorządu  - pokój nr 35

poniedziałek: godz.15. 00 -17.00

środa:         godz. 11.00 - 13.00


Jak do nas trafić?

 

Podziękowanie

Serdecznie dziękuję panu dr Zbigniewowi Łęskiemu i panu mgr inż. Mariuszowi Kołodziejczykowi za pomoc w utworzeniu tej strony.Bez ICH pomocy strona ta nie miałaby takiego kształtu.

Wanda Kasprzak