hibiscus Aktualności

Uaktualnianie legitymacji słuchaczy UTW na rok akademicki 2018/2019


7.05.18r.      poniedziałek

godz. 15.00 - 16.00        1 -    65

godz. 16.00 - 17.00       66 -  130

godz. 17.00 - 18.00     131 -  200

-----------------------------------------------------

8.05.18r. wtorek

godz. 15.00 - 16.00 201 - 265

godz. 16.00 - 17.00     266 - 330

godz.17.00 - 18.00      331 - 400

-----------------------------------------------------

9.05.18r. środa

godz. 15.00 - 16.00 401 - 465

godz. 16.00 -  17.00       466  - 530

godz. 17.00 -  18.00       531 -  600

-----------------------------------------------------

11.05.18r. piątek

godz. 11.00 - 12.00     601 - 665

godz. 12.00 - 13.00     666 - 730

godz. 13.00 - 14.00     od nr 731

-----------------------------------------------------

R E K R U T A C J A    nowych słuchaczy

18.05.18r.  piątek

godz. 8.00 - 9.00

***************

 

Wykład "Mowa ciała zwierząt, czyli co zwierzęta te chcą nam powiedzieć i czy inteligencja idzie w parze z wyglądem" wygłoszony przez dr hab. Jacka Nowickiego z Zakładu hodowli Trzody Chlewnej i Drobnego Inwentarza Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i dr Aldonę Nowicką z SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących 26 kwietnia 2018 roku


AKADEMIA BEZPIECZNEGO SENIORA - "Bezpieczeństwo w komunikacji drogowej" 12.04.2016r. 
**************


.


Bardzo dziękuję wszystkim tym słuchaczom,  którzy współtworzą tę stronę, przysyłając zdjęcia i informacje o imprezach na uczelni i poza nią (Sabinie Zabielskiej, Krysi Podżorskiej, Joannie Worwąg,   Krysi Puszczyk, Krysi Karlak, Eli Lepiarz, Grzegorzowi Maruszczykowi, Basi Ulatowskiej,  Danieli Myrdzie, Ryszardowi Erkierowi)

Prowadząca stronę  (Wanda Kasprzak)