hibiscus Katarzyna CzerniejewskaKatarzyna- z wykształcenia filolog romański (Uniwersytet Jagieloński) maluje od trzech lat, odkąd jest na emeryturze. Nie ma wykształcenia plastycznego, uczęszcza jedynie od 2007r. na zajęcia z malarstwana na  Uniwersytecie Trzeciego Wieku przy AJD. Zajęcia pod kierunkiem profesora Leona Macieja i artysty malarza Tadeusza Kapałki pomagają jej w tworzeniu kompozycji, które między innymi prezentuje na wystawach organizowanych przez UTW ( w Bibliotece Głównej AJD, w Filharmonii Częstochowskiej czy też w Częstochowskim Centrum Organizacji Pozarządowych ) i innych pokazach.Pracami swoimi obdarza przyjaciół i znajomych, sprzedaje je również na Allegro.
Katarzyna mówi o sobie, że jest osobą spełnioną, ponieważ nareszcie robi to, o czym marzyła całe życie - maluje i rysuje. Malarstwo jest dla niej wyciszeniem, pogodzeniem się ze sobą i tworzeniem dobrego dystansu do tego wszystkiego, co ją otacza. Najbardziej raduje ją to, że poprzez swoje prace może przekazać innym cząstkę własnej duszy, serca i pasji.
Inspirują ją przedmioty, pejzaże i ludzie - czyli zwykła codzienność. Stosuje różne techniki malarskie - pastel, akryl, olej, węgiel. Ciągle jednak szuka tej jednej formy i tego jednego tematu, któremu chciałaby się poświęcić. Ma nadzieję, że zdąży odnaleźć swoją własną drogę i da sobie, bliskim, a może i innym ludziom sporo satysfakcji.