hibiscus "Kolędujmy Małemu"

II Spotkanie Uniwersytetów III Wieku - "Kolędujmy Małemu" zorganizowane 21 stycznia 2017 roku przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowa, Miejski Dom Kultury oraz UTW przy Politechnice Częstochowskiej   w Częstochowie.

W koncercie wziął  udział nasz zespół wokalny "Uniwerek".

zdjęcia Teresa Kulisiewicz

zdjęcia Irek Respondek