hibiscus Rok 1997/1998

Na inaugurację czwartego roku akademickiego UTW przy Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie przybyło 450-ciu słuchaczy.
Na organizacyjnych zajęciach w tajnym głosowaniu wybrano Radę Samorządu.  Przewodniczącą Samorządu została Elżbieta Jazłowiecka.
Kilka dni po uroczystym rozpoczęciu roku słuchacze złożyli rewizytę swoim przyjaciołom z lwowskiego UTW. Uczestnicy wycieczki zwiedzili Żółkwię  (założoną przez hetmana Stanisława Żółkiewskiego, oddaloną od Lwowa 30 km ) i Lwów - z jego licznymi zabytkami. Serce się radowało oglądając najpiękniejszy pomnik Adama Mickiewicza. Pobyt w miejscu  wiecznego spoczynku sławnych Polaków - ludzi nauki, literatury i sztuki (czyli na Cmentarzu Łyczakowskim i Cmentarzu Obrońców Lwowa) zakończył pełną wrażeń wizytę u przyjaciół na Ukrainie.
W tym roku akademickim odbyła się jeszcze jedna bardzo przyjemna wycieczka krajoznawcza -do Zakopanego. Słuchacze UTW i pracownicy WSP zwiedzili Zakopane i Poronin, byli w Morskim Oku, w Dolinie Białego i pod Wielką Krokwią.
Odbyło się wiele ujmujących uroczystości. Do tych o wydźwięku patriotycznym należał program słowno - muzyczny poświęcony Powstaniu Styczniowemu na Ziemi Częstochowskiej, przygotowany przez słuchaczkę Olimpię Czaplak-Wolską.
Uroczystość z okazji Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzn uprzyjemniły występy dzieci ze Społecznego Ogniska Baletowego. Spektakl baletowy do muzyki Vivaldiego " 4 pory roku" według opinii słuchaczy był wyśmienity.
Znakomitym, sympatycznym pomysłem na zakończenie kolejnego roku akademickiego okazało się zaproszenie na " Garden Party" do Romanowa. Gospodyni, inspiratorka przedsięwzięcia , organizatorka spotkania Ala Gorzkowska zadbała o to, by śpiewom, zabawom i muzyce nie było końca.Ten pełen słońca, radości i muzyki dzień na długo pozostał w pamięci sluchaczy UTW i mieszkańców Romanowa.