hibiscus Rok 1999/2000

12 października 1999r. słuchacze UTW mieli przyjemność wysłuchać przemówień i życzeń wygłaszanych przez zaproszonych gości podczas inauguracji roku akademickiego 1999/2000. JM Rektor WSP prof.dr hab. Ryszard Szwed dokonał immatrykulacji słuchaczy, którzy pierwszy raz zasiedli w "ławach" UTW.

Jak co roku patriotyczną akademię, tym razem z okazji 60-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej, przygotowała wspólnie z członkami chóru UTW pani Olimpia Czaplak-Wolska.

Jak co roku w grudniu, w świątecznie udekorowanej i roziskrzonej światłami choinek auli WSP, za stołami zasiadło 360 słuchaczy. "Częstochowskie  Słowiki" pod opieką dyrygentki pani mgr Marioli Jeziorowskiej i pani Barbara Węgrzyn (której przy pianinie towarzyszył prof. Stanisław Tomczyński) umilali świąteczne, uroczyste spotkanie opłatkowe.
W styczniu 2000r. przedstawiciele częstochowskiego UTW zostali zaproszeni przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego na spotkanie poświęcone problemom starzenia się społeczeństwa i sytuacji ludzi starych w Polsce. Było to wielkie wyróżnienie dla naszego środowiska i nagroda za prężne działanie i rozwój UTW w Częstochowie.

Impreza słowno-muzyczna pt " Piękny cały świat" przeznaczona zostala dla słuchaczek z okazji Dnia Kobiet. Oprawę muzyczną przygotował sluchacz Zbyszek Ziętal, który akompaniował zespołowi wokalnemu UTW.

W czerwcu warszawski UTW obchodził 25-lecie działalności. Na tę uroczystość zostali zaproszeni przedstawiciele polskich UTW, a także goście z zagranicy. Naszą uczelnię reprezentowała przewodnicząca Samorządu Elżbieta Jazłowiecka. Z okazji "srebrnych godów" odbyła się konferencja na temat " Ludzie starsi u progu Trzeciego Tysiąclecia". Uczestnicy w konferencji mogli wysłuchać wielu ciekawych referatów, spotkać się z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na rzecz ludzi starszych. Bardzo ważną sprawą była również możliwość spotkania z osobą niezwykłą - panią prof. dr Haliną Szwarc i podziękowanie jej za założenie UTW w Polsce.