hibiscus Rok 2004/2005


Na 11 inaugurację UTW ( a pierwszą przy Wydziale Pedagogicznym Akademii im. Jana Długosza ) przyszli słuchacze, którzy chcieli poszerzać horyzonty i aktywnie żyć w "złotym wieku". Wykład inauguracyjny "Rzeczpospolita filomacka" wygłosił dr Edmund Łągiewka.
Z okazji dziesięciolecia UTW odbyła się "Wystawa twórczości plastycznej". Grupa Plastyczna UTW przy Instytucie Plastyki, jak powiedział opiekun grupy prof. Leon Maciej, poprzez formy ćwiczeń wrażeniowych, studyjnych i interpretacyjnych rozwijała indywidualną postawę twórczą. Komisarzem wystawy była kol. Anna Przewłocka.
Od pierwszego roku działalności częstochowskiego UTW dbano o dobrą kondycję fizyczną słuchaczy, którzy mogli korzystać z basenu, chodzić na gimnastykę ogólnorozwojową i po raz pierwszy - jogę. Zajęcia prowadzili specjaliści dobrze znający potrzeby ruchowe "starszej młodzieży" (gimnastyka - mgr Jerzy Maruszczyk, joga - mgr Joanna Górna ).
Odbywały się zajęcia komputerowe, które w roku akademickim 2004/2005 prowadził mgr Konrad Grabara.
Reprezentacja słuchaczy z Częstochowy gościła u studentów UTW w Gdańsku. Był to wyjazd w ramach międzyuczelnianej współpracy - na pierwsze Neptunalia studentów seniorów. Do zabaw na plaży włączyły się gdyńskie morsy, kąpiące się w tym czasie przy plaży. Przypłynął tam również łodzią król Neptun ze świtą, aby udzielić studentom tradycyjnego chrztu morskiego. Zabawa była przednia.
Na 20-lecie UTW w Lublinie zaproszeni zostali słuchacze naszego UTW. Wzięli oni udział w obradach, zwiedzali Lublin i uczestniczyli w "Wieczorze wspomnień" połączonym z tańcami.
Duże wrażenie na słuchaczach zrobił wykład wygłoszony przez gości z Izraela, przebywających w Akademii im. J. Długosza.
Kolejny rok akademicki zakończył się na początku czerwca.