hibiscus Rok 2007/2008


Z okazji inauguracji roku akademickiego 2007/2008 słuchacze przyjmowali gratulacje z powodu znakomitego funkcjonowania ważnej i potrzebnej instytucji, jaką jest UTW, od gości zaproszonych na tę uroczystość. Chór pod kierownictwem pana adiunkta Lesława Podolskiego wykonał "Hymn do miłości Ojczyzny", Gaude Mater i Gaudeamus Igitur, a wykład inauguracyjny pt "Ideologiczne wojny w wychowaniu" wygłosił dr Andrzej Margasiński.
Z okazji dziesięciolecia powstania Grupa Plastyków UTW przy AJD zaprosiła na wystawę "Pejzaż Polski". Wystawę tę mogliśmy obejrzeć w Muzeum Częstochowskim w Pawilonie Wystawowym w parku im. S. Staszica. Na jubileuszowej wystawie prace malarskie prezentowali: Anna Przewłocka - komisarz wystawy,  R.Naporowski,  H.Osadnik, K.Sendal, M.Teleszyński, W.Magnuska, M.Włochowicz, D.Króliszewska, M. Jarząbek, A.Kwiatkowska, B.Skubała, L.Kurzak, M.Siejka. Nad doskonaleniem warsztatu artystycznego słuchaczy UTW czuwali profesjonaliści: prof. AJD Leon Maciej i artysta malarz Tadeusz Kapałka.
W roku akademickim odbyło się dużo ciekawych wykładów. Do takich należały wykłady pani mgr Zofii Rozanow- historyka sztuki i twórcy Katalogu Zabytków Jasnej Góry - upowszechniające i ukazujące piekno naszych zabytków i wykład  "Relacje J. Długosza o ziemi rodzinnej", który wygłosił ks prof. dr hab. Jan Związek. Wykład ten był okazją do poznania przeszłości Ziemi Częstochowskiej i znaczenia Jana Długosza - ojca historyków polskich, z ktorego możemy być dumni. Wykład dyrektora Gaude Mater - pani mgr Małgorzaty Nowak pt "Muzyczna rodzina Reszków - kariery jak z baśni" spowodował, że po prelekcji słuchacze UTW wiedzieli, kim byli wielcy śpiewacy operowi - Reszkowie i mogli tę wiedzę przekazywać dalej. Opowieści o muzyce country okazały się bliskie sercu słuchaczy i przyniosły wiele wspomnień z czasów  młodości ( wykład " Amerykańska muzyka country" - wygłoszony przez mgr H.Desperaka i mgr M.Jakubowską). Studenci zapamiętali również wykład "Stara Japonia wciąż żywa" wygłoszony przez prof. dr hab. Piotra Kuśnierczyka. Niezwykle sympatyczne było czwartkowe spotkanie w Dniu Kobiet. Wykład pt "O kobietach w literaturze i kulturze" w tym dniu wygłosiła pani prof. dr hab. Elżbieta Hurnik. Po prelekcji uczennice Zespołu Szkół im. W. Reymonta pod kierunkiem pani mgr Janiny Przystańskiej zaprezentowały pokaz mody, na który składały się prace wykonane przez uczniów.
Słuchacze - jak to studenci - nie tylko wykładami żyją. Mieli czas na spotkania integracyjne: pikniki, Andrzejki, Dzień Babci i Dziadka (uroczysty dzień uświetniony występem Chóru Muzycznego II Liceum Ogólnokształcącego im. R. Traugutta w Częstochowie) ,bal wiosenny i inne. Łamiąc się opłatkiem, czy stukając jajeczkiem w przyjaznej atmosferze składali sobie życzenia świąteczne, również w obcych językach, których uczyli się na lektoratach.
Na jubileuszowe obchody 10-lecia Uniwersytetu w Żarach - stolicy polskich Łużyc - wyjechało troje naszych słuchaczy. Uczestniczyli oni również w konferencji popularno- naukowej nt. "Edukacja ustawiczna - czyli perspektywy aktywności w każdym wieku".
Koniecznie powiedzieć należy o programie aktywnej edukacji prozdrowotnej i rekreacji ruchowe osób starszych "Uniwersytet dla Zdrowia", który współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej. W ramach tego programu w okresie od lutego do października zaplanowane zostały zajęcia podnoszące ogólną sprawność, kondycję psychfizyczną, a także wykłady z zakresu promocji zdrowego trybu życia. 72 słuchaczy powyżej 60 lat mogło brać udział w zajęciach ruchowych, relaksacyjnych,wspólnych marszach i wykładach, prelekcjach na temat aktywizacji ludzi starszych i żywienia, jako podstawowego elementu zdrowego stylu życia. Wspaniałą przygodą były warsztaty plenerowe z zajęciami krajoznawczymi i ruchowymi w Olsztynie. Słuchacze, po ich zakończeniu, już myśleli o kolejnych warsztatach plenerowych, tym razem planowanych w Złotym Potoku.
Na uroczystym zakończeniu roku akademickiego 2007/2008 podziekowano dotychczasowemu Honorowemu Kierownikowi UTW pani dr Marii Juszczyk za długoletnią pracę na rzecz słuchaczy i powołano nowego Kierownika UTW panią mgr Joannę Górną.