hibiscus Słuchacze-słuchaczom

Piórem
Pędzlem

 

Złote myśli seniorów