hibiscus Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe prowadzone dla Słuchaczy UTW w roku akademickim 2017/2018

SEMESTR   LETNI

Rodzaj zajęć

Prowadzący

Dzień

Godzina

Sala

Lektorat j.

niemieckiego

Mgr  Maria Dalecka

Poniedziałek

15.00 - 15.45

S. 322

ul. Waszyngtona 4/8

Lektorat

j. angielskiego

Mgr Jadwiga Bechyne

konwersacje

Środa

15.15 - 16.00

s. 223

Ul. Waszyngtona 4/8

Lektorat j. angielskiego

Mgr Jadwiga Bechyne

środa

16.00 - 16.45   I grupa

16.45 - 17.30 II grupa

s. 223

Ul. Waszyngtona 4/8

Lektorat

j. angielskiego

Mgr Danuta Knapik-Rodriguez

Środa

16.00 - 16.45

s. 225

Ul. Waszyngtona 4/8

Lektorat

j. angiel. g. nowa początkująca

Mgr Danuta Knapik-Rodriquez

Środa

16.45 - 17.30

s. 225

Ul. Waszyngtona 4/8

Lektorat j. włoskiego

Mgr Vincenzo Ingaldi

środa

17.30 - 18.15

s. 224

ul. Waszyngtona 4/8

Joga

Mgr Barbara Gałaj

Dr Joanna Górna

piątek

10.00 - 11.00

Do 11 tygodnia

s. 31

Ul. Ar. Krajowej    13/15

Joga

Mgr  Anna Winiarska

Wtorek

18,15-19.15

s. 31

Ul. Ar. Krajowej 13/15

Gimnastyka

Mgr Jarosław  Grzybowski

wtorek

11.30 – 12.30

s. 31

Ul. Ar. Krajowej 13/15

Siłownia

Mgr Grażyna Papaj

środa

9.30-10.30

Akademickie Centrum Sportu ul. Zbierskiego 6

Aerobic, callanetics, pilates

Mgr Grażyna Papaj

wtorek

14.00 - 14.45

Sala aerobicu Akad. C. Sportu ul. Zbierskiego 6

Zajęcia  taneczne

Dr Anna Grajpel

Środa

11.30 – 12.30

Sala aerobicu Akad. C. Sportu ul. Zbierskiego 6

Tenis stołowy


niedziela

8.00 - 9.00

Akademickie Centrum Sportu

Basen


Sobota

12.00 - 12.45

Ul. Baczyńskiego  2

Robótki ręczne

p. Sabina Zabielska

poniedziałek

17.00 – 18.00

s.43

ul. Waszyngtona 4/8

Dietetyka

p. Maria Mikołajczyk

poniedziałek

17.00 – 18.00

s. 322

ul. Waszyngtona 4/8

Chór

Mgr Katarzyna Wojciechowska

poniedziałek

18.00 – 19.30

s. 121

ul. Waszyngtona 4/8

Pracownia komputerowa

p. Piotr Borowy

wtorek

9.00-10.00

10.00-11.00

ZB1/18

ul. Zbierskiego 2/4

Pracownia komputerowa

Mgr Mariusz Kołodziejczyk

Piątek

13.00-14.00

14.15 - 15.15

15.30 - 16.30

16.45 - 17.45

18.00-19.00

s. 3019

Ul. Armii Krajowej 13/15

Sekcja astronomii

Agnieszka Dymarek

środa

Godz. 19.00

s. 4004

Planetarium

ul. A.K.  13/15

Zespół Plastyczny

Prof. Włodzimierz Kulej

Poniedziałek

11.00 – 12.00

s. 124

Ul. Waszyngtona 4/8

Zespół brydżowy


wtorek, piątek

 

10.00 - 14.00

Centrum Aktywności Seniora

ul. Staszica 10

 

Warsztaty dziennikarskie


czwartek

11.15 – 12.00

s.123

ul. Waszyngtona 4/8

Warsztaty filozoficzne- Grupa Sokrates


Pierwsze spotkanie
7 marca 2018 r.

15.00 – 16.00

s. AM4

ul. Armii Krajowej 19

Polit. Częst.


***********************************

Zajęcia dodatkowe prowadzone dla Słuchaczy UTW w roku akademickim 2017/2018

SEMESTR ZIMOWY

Rodzaj zajęć

Prowadzący

Dzień

Godzina

Sala

Lektorat j.

niemieckiego

Mgr  Maria Dalecka

Poniedziałek

15.00 - 15.45

s. 55

ul. Waszyngtona 4/8

Lektorat

j. angielskiego

Mgr Jadwiga Bechyne

konwersacje

Środa

15.15 - 16.00

s. 223

Ul. Waszyngtona 4/8

Lektorat j. angielskiego

Mgr Jadwiga Bechyne

środa

16.00 - 16.45   I grupa

16.45 - 17.30 II grupa

s. 223

Ul. Waszyngtona 4/8

Lektorat

j. angielskiego

Mgr Danuta Knapik-Rodriguez

Środa

16.00 - 16.45

s. 225

Ul. Waszyngtona 4/8

Lektorat

j. angiel. g. nowa początkująca

Mgr Danuta Knapik-Rodriquez

Środa

16.45 - 17.30

s. 225

Ul. Waszyngtona 4/8

Lektorat j. włoskiego

Mgr Vincenzo Ingaldi

środa

17.30 - 18.15

s. 223

ul. Waszyngtona 4/8

Joga

Mgr Barbara Gałaj

Dr Joanna Górna

piątek

10.00 - 11.00

s. 31

Ul. Ar. Krajowej    13/15

Joga

Mgr  Anna Winiarska

Wtorek

16.00 – 17.00

s. 31

Ul. Ar. Krajowej 13/15

Gimnastyka

Mgr Jarosław  Grzybowski

wtorek

11.30 – 12.15

s. 31

Ul. Ar. Krajowej 13/15

Siłownia

Mgr Grażyna Papaj

czwartek

11.30 – 12.15

Akademickie Centrum Sportu ul. Zbierskiego 6

Aerobic, callanetics, pilates

Mgr Grażyna Papaj

wtorek

14.00 - 14.45

Sala aerobicu Akad. C. Sportu ul. Zbierskiego 6

Zajęcia  taneczne

Dr Anna Grajpel

Środa

11.00 – 12.00

Sala aerobicu Akad. C. Sportu ul. Zbierskiego 6

Tenis stołowy

niedziela

8.00 - 9.00

Akademickie Centrum Sportu

Basen

Sobota

Od 14.10.2017r.

12.00 - 12.45

Ul. Baczyńskiego  2

Robótki ręczne

p. Sabina Zabielska

poniedziałek

17.00 – 18.00

s.55

ul. Waszyngtona 4/8

Dietetyka

p. Maria Mikołajczyk

poniedziałek

17.00 – 18.00

s. 36

ul. Waszyngtona 4/8

Chór

Mgr Katarzyna Wojciechowska

poniedziałek

18.00 – 19.30

s. 55

ul. Waszyngtona 4/8

Pracownia komputerowa

p. Piotr Borowy

wtorek

9.00-10.00

10.00-11.00

ZB1/18

ul. Zbierskiego 2/4

Pracownia komputerowa

Mgr Mariusz Kołodziejczyk

Piątek

Układ grup jak w roku ubiegłym.

13.00-14.00

14.15 - 15.15

15.30 - 16.30

16.45 - 17.45

18.00-19.00

s. 3019

Ul. Armii Krajowej 13/15

Sekcja astronomii

Dr Bogdan Wszołek

środa

Godz. 19.00

s. 4004

Planetarium

ul. A.K.  13/15

Zespół Plastyczny

Prof. Włodzimierz Kulej

Poniedziałek

11.00 – 12.00

s. 124

Ul. Waszyngtona 4/8

Zespół brydżowy

Piątek

Od 1.12.2017r.

10.00 - 14.00

s.223

ul. Waszyngtona 4/8

Warsztaty dziennikarskie

czwartek

14.00-15.00

s.123

ul. Waszyngtona 4/8

Warsztaty filozoficzne- Grupa Sokrates

Środa –  8.11.2017r.

22.11.2017r.

6.12.2017r.

20.12.2017r.

10.01.2018r.

24.01.2018r.

15.00 – 16.00

s. AM4

ul. Armii Krajowej 19

Polit. Częst.

 

 

 

 

  

Zajęcia dodatkowe

prowadzone dla Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku


Język niemiecki

Prowadząca: mgr Joanna Duda


Język angielskiProwadząca :mgr Jadwiga Bechyne


Prowadząca: mgr Danuta Knapik-RodriguezJęzyk rosyjski

Prowadząca:mgr Anna Tarnowska


Język włoski

Prowadząca: mgr Bogusława Baumert


Joga

Prowadząca:mgr Barbara Gałaj


Prowadząca : mgr Anna Winiarska


Gimnastyka ogólnorozwojowa

Prowadzący: mgr Jarosław Grzybowski


Zajęcia taneczne

Prowadząca:dr Anna Grajpel


Basen

sobota godz.12.00-12.45

Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Baczyńskiego 2


Siłownia

Prowadząca: mgr Grażyna Papaj


Tenis stołowy

Prowadzący:

niedziela godz.9.00-10.00

Akademickie Centrum Sportu ul. Zbierskiego 6


Aerobic, callaneties,pilates

Prowadząca: mgr Grażyna Papaj


Zajęcia komputerowe

Prowadzący: mgr Mariusz Kołodziejczyk


Prowadzacy: mgr Piotr Borowy


Zespół wokalny

Prowadząca: mgr Katarzyna Wojciechowska


Sekcja brydżowo - szachowa

wtorek, piątek: godz. 10.00 - 14.00

ul. Niepodległości 39


Sekcja astronomii

Prowadzący: dr Bogdan Wszołek


Dietetyka

Prowadząca: Maria Mikołajczyk


Robótki ręczne

Prowadząca: Sabina Zabielska


Zespół Plastyczny

Prowadzący:prof. Włodzimierz Kulej


Warsztaty fotograficzne

Prowadzący:Zbigniew Fedyczek

Warsztaty filozoficzne

Prowadzący: dr Marek Perek, prof. dr. hab. Maciej Woźniczka